شرکت صنعتی آما

این شرکت دارنده گواهینامه سیستم تضمین کیفیت ISO 9001-2000 از موسسه DNV بوده و با اخذ گواهی فنی محصول از موسسات معتبر بین المللی نظیر DNV, BV, NK, GL, LR گامی بلند در جهت نیل به خودکفایی و ارتقا کیفی و کمی محصولات خود برداشته است.